Prowadzenie kampanii Google Ads (AdWords) to bardzo pracochłonne zajęcie. Sposobem na ograniczenie pracy jest narzędzie DoubleClick, pomagające tworzyć kampanie, optymalizować je, ustalać stawki i wprowadzać zmiany. Zobacz, jakie korzyści oferuje i dlaczego warto korzystać z DoubleClick.

Google Marketing Platform

DoubleClick to narzędzie ułatwiające prowadzenie kampanii Google Ads (AdWords). Może nas, jeśli nie całkowicie wyręczyć, to na pewno wspomóc przy projektowaniu kampanii, jej optymalizacji, ustalaniu aktualnych stawek czy wprowadzaniu zmian. 24 lipca 2018 r. uruchomiono nowatorską platformę Google Marketing Platform oferującą nie tylko możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań służących do analizy, raportowania i przetwarzania danych w kampaniach, ale także lepszą integrację różnych narzędzi marketingowych.

Z chwilą uruchomienia tej platformy, DoubleClick stało się jej integralnym elementem. Obecnie Google Marketing Platform łączy w sobie DoubleClick oraz Analytics 360 Suite: Display & Video 360 (dawniej DoubleClick Bid Manager), Analytics 360, Surveys 360, Search Ads 360 (DoubleClick Search), Data Studio, Tag Manager 360, Optimize 360. Nowym programem jest również Google Ad Manager – zastąpił on DoubleClick for Publisher i połączył go z DoubleClick Ad Exchage.

DoubleClick

W ramach Google Marketing Platform dostępnych jest wiele współpracujących ze sobą narzędzi do planowania, kupowania, mierzenia i optymalizowania mediów internetowych i opinii klientów.  Google Marketing Platform to ujednolicona platforma reklamowa i analityczna, umożliwiająca efektywniejszą współpracę zespołów marketingowych dzięki zintegrowaniu usług DoubleClick i Google Analytics 360.

Google Marketing Platform oferuje szerokie możliwości:

 • szybsze i przemyślane działania marketingowe – dzięki automatyzacji codziennych procesów, reklamodawcy mogą skoncentrować się na ustalaniu długofalowych strategii marketingowych.

 • lepszą kontrolę inwestycji – istnieje możliwość monitorowania na bieżąco efektywności prowadzonych działań marketingowych i wprowadzania korekt w celu poprawy skuteczności, bez uszczerbku dla jakości reklam.

 • większe zrozumienie odbiorców – dostęp do zintegrowanych danych umożliwia lepsze poznanie pragnień i oczekiwań klientów, umożliwia zidentyfikowanie najbardziej wartościowych odbiorców.

 • wymianę informacji między zespołami – zgromadzenie raportów w jednym miejscu daje dostęp wszystkim pracownikom do danych odbiorców, multimediów i wyników.

Użytkownicy korzystający dotychczas z DoubleClick i pakietu Google Analytics 360 od razu otrzymali dostęp do nowej platformy. Strona główna platformy stała się od 24 lipca 2018 roku centralnym miejscem zarządzania użytkownikami, kontroli administracyjnej, wyświetlania migawek konta i płatności z całej platformy. Centrum integracji na stronie głównej, dzięki wyświetlaniu dostępnych integracji usług i związanych z nimi korzyści, umożliwia wykorzystanie pełni możliwości platformy. Platforma jest także dosyć dobrze przemyślana pod kątem funkcjonalności, daje możliwość przełączania się pomiędzy najczęściej używanymi usługami. Wraz z wprowadzeniem nowej platformy zaktualizowano wszystkie nazwy raportów i powiązane pola danych i wymiarów:

 • Display & Video 360 (DoubleClick Bid Manager)

 • Search Ads 360 (DoubleClick Search) – platforma umożliwiająca zautomatyzowanie procesów związanych z zarządzaniem i optymalizowaniem kampanii w wyszukiwarkach i innych kanałach.

 • Campaign Manager (DoubleClick Campaign Manager) – usługa przeznaczona do trafikowania, raportowania i atrybucji kampanii z rezerwacją.

 • Google Ad Manager (Raporty z sekcji Zachowanie usługi DoubleClick for Publishers).

DoubleClick Bid Manager

Znane powszechnie narzędzie DoubleClick Bid Manager wraz z wprowadzeniem Google Marketing Platform zastąpiła usługa Display &Video 360 łącząca w sobie funkcje z zakresu planowania kampanii, tworzenia kreacji, kupowania wyświetleń i pomiaru skuteczności reklam. Display & Video 360 to jedno zintegrowane narzędzie umożliwiające współpracę zespołów zajmujących się kreacjami, danymi i multimediami w celu kompleksowej obsługi kampanii. Nowa aplikacja łączy funkcje dotychczas znane z DoubleClick Bid Manager, Campaign Manager, Studio i Audience Center. Display & Video 360 oferuje:

 • współpracę zespołów zajmujących się multimediami, kreacjami, danymi i analityką, mogą oni sobie udostępniać dane i razem na nich pracować.

 • przejrzystość wydatków i kontrola kosztów (jak wydatkowany jest budżet i gdzie wyświetlane są reklamy).

 • inteligentne statystyki (automatyzacja zadań związanych z ustalaniem stawek i optymalizacją kampanii). Statystyki i rekomendacje wyświetlają się automatycznie, dzięki czemu reklamodawca może szybko reagować na wszelkiego rodzaju okoliczności.

Display & Video 360 to pięć zintegrowanych modułów:

 1. Kampanie – moduł odpowiedzialny za projektowanie i uruchamianie media planu obejmującego różne kanały. W tym miejscu użytkownicy będą tworzyć, optymalizować i monitorować kampanie, elementy zamówienia i zamówienia reklamowe. Dzięki nowym widokom łatwiej będzie porządkować poszczególne komponenty kampanii.

 2. Odbiorcy – tworzenie list odbiorców i zarządzanie nimi (analiza profilu odbiorców, kreator listy odbiorców uwzględniający aktywność, limity wyświetleń na użytkownika według listy odbiorców).

 3. Kreacje – możliwość powiązania strategii dotyczącej kreacji z dostępnymi danymi i media planem. Nowe funkcje obejmują możliwość zarówno projektowania reklam i ich podglądu w czasie rzeczywistym, przeglądania szablonów z Google Web Designera i testowania w obszarze roboczym reklamy, jak i tworzenia przekazu reklamowego skierowanego do różnych odbiorców oraz określania reguł ich wyświetlenia. Ponadto program umożliwia współpracę wszystkich specjalistów odpowiedzialnych za kreację.

 4. Zasoby reklamowe – możliwość korzystania z zasobów reklamowych wysokiej jakości pochodzących od najlepszych nadawców i wydawców.

 5. Statystyki – kompleksowa informacja o przebiegu kampanii (szybki dostęp do danych w Display & Video 360 i raportów, dzięki ulepszonej wyszukiwarce).

Google & Video 360 – dlaczego warto?

Nowe narzędzie Google & Video 360, które zastąpiło DoubleClick Bid Manager, znacznie ułatwia pracę specjalistom przy kampaniach Google Ads (AdWords). Dzięki automatyzacji możliwe jest wprowadzanie zmian za pomocą strategii lub reguł, które określają przebieg kampanii w przypadku pojawienia się określonego czynnika. Aplikacja automatycznie podniesie stawkę, nie trzeba tego już robić ręcznie, gdy dotychczasowa np. nie wystarcza już do widoczności na pierwszej stronie. Możliwe jest także tworzenie kampanii dla wyszukiwarek, które nie są kontrolowane przez inżynierów z Mountain View.

Najważniejsze zalety Google & Video 360:

 • Możliwość precyzyjnego targetowania reklam.

 • Możliwość optymalizacji kampanii pod kątem widoczności w wyszukiwarce.

 • Możliwość wyświetlania reklam poza systemem Google Ads.

 • Duży zasięg reklamy.

 • Wysoka jakość ruchu na stronie.

Wykorzystanie narzędzia Google & Video 30 pozwala zaoszczędzić czas, uprościć działania związane z przygotowaniem kampanii, umożliwia podejmowanie trafnych decyzji na podstawie dostępnych danych i wzrostu zwrotu z inwestycji (ROI) w marketing w wyszukiwarce. Nowa usługa sprawdzi się doskonale w branży e-commerce, gdzie kampanie reklamowe Google Ads (AdWords) odgrywają kluczową rolę w generowaniu konwersji.

Podsumowanie

Google Marketing Platform, którego częścią jest DoubleClick Bid Manger zastąpiony niedawno przez rozbudowaną usługę Google & Video 360 to nowatorska zintegrowana platforma ułatwiająca tworzenie i zarządzanie kampaniami reklamowymi Google Ads (AdWords). To szczególnie przydatne narzędzie w kampaniach, w których mamy do czynienia z dużą ilością danych, i z których musimy korzystać w trakcie jej prowadzenia. Komu zależy na czasie, chce podejmować trafne decyzje na podstawie zebranych danych i pragnie zwiększyć zwrot z inwestycji w marketing w wyszukiwarce, powinien zainteresować się tą platformą i możliwościami, jakie oferuje.

Written by Brand.ceo