13 października, 2016 Blog marketingowy Brak komentarzy

Wiele globalnych marek, poza wytwarzaniem produktów czy świadczeniem usług, staje się koncernami medialnymi. Coraz więcej firm wydaje swoje czasopisma, prowadzi Internetowe serwisy branżowe czy stacje telewizyjne. Wynika to nie tylko z popularności content marketingu, jako strategii w komunikacji, ale także z faktu, że nikt nie opowie lepiej historii marki, jak ona sama.

Nowa era w komunikacji

Nowe technologie, Internet, ale nie tylko, stworzyły dotąd nieznaną przestrzeń dla firm. W komunikacji niezmiennie od lat zawsze chodziło o to samo, aby jak najszybciej przekazać komunikat i aby był on zrozumiały dla odbiorcy. Obecnie komunikaty, niezależnie od formy, mogą być nieustannie wysyłane w świat. W tej materii praktycznie nie ma ograniczeń, horyzontem jest tutaj kreatywność nadawców. Jeśli dwadzieścia czy trzydzieści lat temu wydawało nam się, że mamy ogromny natłok informacji, którego mało kto jest w stanie przetrawić, tak dzisiaj tylko ułamek informacji tak naprawdę dociera do swoich odbiorców. Szum informacyjny, jaki się pojawił wraz z nastaniem Internetu, jest rzeczą nową, z którą muszą się zmierzyć nie tylko obywatele, ale także marki. Coraz trudniej markom przebić się z komunikatem reklamowym do potencjalnych klientów. Są oni bombardowani tego rodzaju przekazem od rana do wieczora, praktycznie w każdym miejscu, gdzie obecnie przebywają. Jednak to, co do niedawna wydawało się rzeczą normalną, zaczyna dzisiaj zwykłych konsumentów irytować. Nachalna reklama to ostatnia rzecz, jakiej oczekują dzisiaj od koncernów. Coraz częściej chcą oni, aby przedsiębiorcy traktowali ich jako partnerów, a nie tylko „ciemną masę”, która kupi wszystko bez zastanowienia. Od marek oczekują merytorycznych argumentów, poważnej dyskusji, która pozwoliłaby im podjąć odpowiednią decyzję zakupową. Marki starają się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, dlatego starają się swoim klientom oferować nie tylko reklamy, ale także wartościowe treści. Starają się je publikować nie tylko w mediach zewnętrznych, ale coraz częściej zaczynają tworzyć własne kanały dystrybucji treści. Poza oficjalnymi kanałami w social media zaczynają wydawać magazyny drukowane, prowadzić portale branżowe czy stacje telewizyjne. Doskonałym przykładem jest producent najbardziej znanych na świecie napojów energetycznych RedBull. Oprócz wydawania własnego magazynu firma prowadzi także serwis internetowy, który jest mekką dla miłośników sportów ekstremalnych oraz nadaje autorskie audycje we własnej telewizji.

Content Marketing

To strategia w komunikacji marketingowej, która polega na wywoływaniu szumu wokół marki, przy pomocy wartościowych treści. Pod tym pojęciem należy rozumieć treści, które w większej mierze niż ładunek promocyjny, niosą z sobą informacje, których oczekują klienci. Obecnie coraz więcej firm stosuje tę strategię. Wynika to nie tylko z mody, ale z faktu, że tradycyjne formaty reklamowe utraciły swą pierwotną skuteczność. Content marketing to strategia, dzięki której firmy mogą się zaprezentować odbiorcom, nie tylko, jako producenci pewnego rodzaju produktów, ale także, jako specjaliści w danej branży. Podmiot, który prowadzi badania nad innowacjami, stara się wdrażać nowe technologie i wykorzystuje w produkcji optymalne, z punktu widzenia jakości, ekonomii i ochrony środowiska, surowce. To także strategia, dzięki której marka może wywołać zainteresowanie pewnym stylem życia, który nierozerwalnie związany jest z produktami marki.

Koncerny wartościowe treści mogą prezentować odbiorcom we własnych kanałach lub korzystać z zewnętrznych nadawców (z pomocą wyspecjalizowanych agencji marketingowych np. Brand.ceo). Oba rozwiązania mają pewne wady i zalety. Drugi wariant pozwala skorzystać z rozpoznawalności danego medium i zasięgu. Jednak  w aspekcie kontroli przekazu i kosztów dystrybucji, pierwsza opcja wygląda lepiej. To sprawia, że coraz więcej marek zaczyna tworzyć własne kanały komunikacji. Z racji faktu, że publikowane tam treści mają docierać do dużo szerszej grupy odbiorców niż tylko jej klienci (choć oczywiście zawsze to będzie grupa osób w jakiś sposób zainteresowana tematem), można powiedzieć, że w ten sposób marki stają się mediami o charakterze masowym. W końcu content marketing to nic innego jak 24h opowiadanie historii marki.

Storytelling

Opowiadanie historii to obecnie obowiązkowy element w komunikacji marketingowej, każdej liczącej się marki. Klienci, decydując się na zakup jakiegoś produktu, chcą być nie tylko posiadaczem rzeczy materialnej, ale także stać się częścią wspólnoty skupionej wokół jej miłośników oraz historii związanej z marką. Od dawna wiadomo przecież, że materialny artefakt, aby cieszył się kultem, musi być nie tylko praktyczny, ale także pierwiastek magiczny. Specjaliści od marketingu już dawno sobie zdali sprawę, że skuteczniej wytworzyć intrygującą otoczkę wokół marki przy pomocy storytellingu niż klasycznej reklamy. Własne media to w tym zakresie najlepsza opcja. Opowiadanie historii to nie jest tylko dystrybucja informacji o firmie (fakty, dane itp.), ale treści, które będą w stanie wywołać u odbiorców pewną refleksję, pobudzić do działania. Każda narracja, którą będzie snuła marka, musi być dokładnie przemyślana, zgodna z misją i strategią firmy. Ważne, aby była ona wiarygodna, wypływała z filozofii marki, a nie wymyślona na potrzeby marketingu. Opowiadana historia musi korespondować z emocjami, jakie towarzyszą grupie docelowej podczas kontaktu z marką. A co najważniejsze, między intencjonalnie kreowanym obrazem przy pomocy storytellingu, a rzeczywiście wyznawanym wartościom przez markę nie może być dużego rozdźwięku. Idealną opcją jest, kiedy marka swoje przywiązanie do pewnych wartości może zilustrować jakimś przykładem z historii.

Storytelling to najlepszy sposób, aby odróżnić się od konkurencji. W wielu dziedzinach praktycznie jedyny. Coraz częściej będące na rynku produkty nie wiele się różnią od siebie, zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym. Tym, co może przyciągnąć klientów, to pewna historia, która związana jest z marką.  Klienci chcą ją tworzyć i być jej częścią.

Podsumowanie

W dobie słabnącej skuteczności klasycznej reklamy, marki coraz częściej decydują się na komunikację marketingową z klientami, głównie przy pomocy wartościowych treści. O niektórych markach, z racji ilości produkowanych treści, można śmiało powiedzieć, że stały się wydawcami i nadawcami. W niektórych przypadkach (np. RedBull), sam znak firmowy jest pewnego rodzaju komunikatem lub medium.

Written by Brand.ceo